Om Hallfose

- Om Hallfose -

Hallfose har varit boplats sen medeltiden men den nuvarande släkten går tillbaka till 1713 då Hans Olofsson och Magdalena Hindriksdotter köpte loss Hallfose kronohemman. Nuvarande ägare är den tionde generationen på gården, men den första generationen som inte försörjer sig på boskap och jordbruk. Gården har idag katter och höns och vissa år även hästar och får.


Gården ligger i Dalhem Socken mitt på Gotland mycket nära Gothemsån som dock heter Dalhemsån i Dalhem. Där kan man paddla kanot på vårkanten. I Dalhem finns också museitåget som går mellan Dalhem och Romakloster. Vid Dalhemtåget ligger Hesselby Jernvägskafé med lättare mat och ibland även underhållning. Dalhem har också en vacker vandringsled på 2,4 km längs Dalhemån, bygdegård, bouleplaner, en stark idrottsförening och en aktiv sockenförening. Nära Hallfose gård finns Hotell Dalhem som har restaurang och boende och ibland också underhållning och många olika djur på sin gård.

- Ekologisk och hållbart -


Hallfose B&B jobbar så jordnära och hållbart som möjligt. Ekologisk frukost serveras med ägg från den egna gården. Detaljerad sopsortering. Alla matrester får hönsen. Så mycket återbruk som möjligt

Johanna Larson

Ägare


Den tionde generationen på Hallfose gård.

- About Hallfose -


Hallfose has been a settlement since middle age and the generations goes back to 1713 when Hans Olofsson and Magdalena Hindriksdotter bought the estate.  The present owner is the tenth generation, but the first generation who doesn't make a living on livestock and agriculture. The estate has today cats and poultry and some years even horses and sheep.


The farm is in Dalhem area in the middle of Gotland by the stream, Gothemsån, which flows across Gotland. In the springtime you could canoeing. In Dalhem there is a museum steamtrain railway, which goes between Dalhem and Romakloster, there is also a café.  Close to Hallfose B&B there is also a Hotel with restaurant and in the summer some music events. 

Tel: +46 707 21 68 58

E-mail: info(at)hallfose.se

Adr: Dalhem Hallfose 620, 622 56 Dalhem Gotland Sweden